Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Σάββατο, 09 Ιουλίου 2016 11:48

Πρόσκληση σε συνεδρίαση των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 12-7-2016

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
   
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σάμου Παρασκευάς Ε. Παπαγεωργίου- Αντιδήμαρχος , σας καλεί σε συνεδρίαση του Σώματος στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου, στις 12-07-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 προς συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1.    Χαρακτηρισμός αστικών περιοχών στο Δήμου Σάμου.
2.    Αίτημα ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΛΑΚΗ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ΤΚ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ.
3.    Τρέχοντα θέματα.

ΚΟΙΝ:     
•    Γραφείο Δημάρχου
•    Γραφείο Γενικού Γραμματέα
•    Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών
•    Διευθυντή Τοπ. & Οικονομικής Ανάπτυξης
•    Προϊστάμενο Τμήματος αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών  δραστηριοτήτων