Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017 12:50

Πρόσκληση σύγκλισης Δημοτικού Συμβουλίου 28-7-2017

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου»
(Άρθρο 67 Ν.3852/10)
Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεών του (Πλατεία Πυθαγόρα) την  28η του μηνός Ιουλίου  2017, ημέρα  Παρασκευή και ώρα έναρξης 18:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.