Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Τετάρτη, 09 Αυγούστου 2017 11:48

Πρόσκληση σύγκλισης Οικονομικής επιτροπής 11-8-2017

Θέμα: Πρόσκληση 18ης σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής
                                            (άρθρο 75 ν. 3852/2010)
 Kαλείσθε  να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου στις 11  Αυγούστου 2017 ημέρα  Παρασκευή   και ώρα έναρξης 14:00’ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: