Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Τετάρτη, 23 Αυγούστου 2017 11:12

Πρόσκληση σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής 25-8-2017

Θέμα: Πρόσκληση 19ης σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής
                          (άρθρο 75 ν. 3852/2010)
Καλείσθε  να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί

στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου στις 25  Αυγούστου 2017 ημέρα  Παρασκευή   και ώρα έναρξης 14:00’ ,

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: