Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017 06:27

Πρόσκληση σύγκλισης Οικονομικής επιτροπής 25-9-2017

Καλείσθε  να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου στις 25 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα     και ώρα έναρξης 14:00’ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: