Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017 11:59

Πρόσκληση σύγκλισης Επιτροπής Ποιότητας Ζωης 26-9-2017

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σάμου Παρασκευάς Ε. Παπαγεωργίου- Αντιδήμαρχος , σας καλεί σε συνεδρίαση του Σώματος στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου, στις 26-09-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 προς συζήτηση των παρακάτω θεμάτων: