Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017 12:27

Πρόσκληση σύγκλισης Δημοτικού συμβουλίου 28-9-2017

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου»
                            (Άρθρο 67 Ν.3852/10)
Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεών του (Πλατεία Πυθαγόρα) την  28η του μηνός Σεπτεμβρίου   2017, ημέρα  Πέμπτη και ώρα έναρξης 18:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.