Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2017 10:37

Πρόσκληση σύγκλισης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2-10-2017

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σάμου Παρασκευάς Ε. Παπαγεωργίου- Αντιδήμαρχος , σας καλεί σε συνεδρίαση του Σώματος στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου, στις 02-10-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 προς συζήτηση των παρακάτω θεμάτων: