Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017 12:10

Πρόσκληση σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής 3-10-2017

Καλείσθε  να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου στις 03 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τρίτη  και ώρα έναρξης 13:00’ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: