Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017 10:15

Πρόσκληση σύγκλισης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 24-10-2017

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σάμου Παρασκευάς Ε. Παπαγεωργίου- Αντιδήμαρχος , σας καλεί σε συνεδρίαση του Σώματος στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου, στις 24-10-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 προς συζήτηση των παρακάτω θεμάτων: