Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017 05:42

Πρόσκληση σύγκλισης Οικονομικής επιτροπής 26-10-2017

Καλείστε  να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου στις 26 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 14:00’ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: