Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017 12:30

Πρόσκληση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Εκτελεστικής επιτροπής»
Σας καλούμε να προσέλθετε στη   συνεδρίαση  της εκτελεστικής επιτροπής στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Σάμου την 23η του μηνός Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 12:30 , για τη συζήτηση και λήψη απόφασης   στα   παρακάτω θέμα  της ημερήσιας διάταξης.