Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017 13:10

Πρόσκληση σύγκλισης Οικονομικής επιτροπής 23-11-2017

Θέμα: Πρόσκληση 28ης σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής
                         (άρθρο 75 ν. 3852/2010)
Καλείστε  να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου στις 23 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 14:00’ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: