Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017 06:26

Πρόσκληση σύγκλισης Οικονομικής επιτροπής 4-12-2017

Θέμα: Πρόσκληση 29ης σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής
                             (άρθρο 75 ν. 3852/2010)
Καλείστε  να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου στις 4 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 14:00’ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: