Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017 06:30

Πρόσκληση σύγκλισης Οικονομικής επιτροπής 5-12-2017

Θέμα: Πρόσκληση 30ης σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής
Καλείστε  να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου στις 5 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 14:00’ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: