Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Τετάρτη, 06 Δεκεμβρίου 2017 07:50

Πρόσκληση σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής 8-12-2017

Θέμα: Πρόσκληση 31ης σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής
Καλείστε  να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου στις 8 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 13:00’ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: