Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Παρασκευή, 08 Δεκεμβρίου 2017 14:49

Πρόσκληση σύγκλισης ειδικής συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου 13-12-2017

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου»
            (Άρθρο 67 Ν.3852/10)
Σας καλούμε να προσέλθετε στην δημόσια ειδική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί  στην αίθουσα συνεδριάσεων του  (πλατεία Πυθαγόρα),   την 13η του μηνός Δεκεμβρίου 2017  ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 18:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος: Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων Δήμου Σάμου οικονομικού έτους 2018 και έγκριση ΟΠΔ Δήμου Σάμου και εποπτευόμενων ΝΠΔΔ.