Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Παρασκευή, 08 Δεκεμβρίου 2017 14:54

Πρόσκληση σύγκλισης Δημοτικού συμβουλίου 13-12-2017

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου»
                     (Άρθρο 67 Ν.3852/10)
Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεών του (Πλατεία Πυθαγόρα) την  13η του μηνός Δεκεμβρίου    2017, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα έναρξης 20:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.