Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017 09:14

Πρόσκληση σύγκλισης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 13-12-2017

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σάμου Παρασκευάς Ε. Παπαγεωργίου- Αντιδήμαρχος , σας καλεί σε συνεδρίαση του Σώματος στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου, στις 13-12-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 προς συζήτηση των παρακάτω θεμάτων: