Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2016 08:53

8η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σάμου Παρασκευάς Ε. Παπαγεωργίου- Αντιδήμαρχος , σας καλεί σε συνεδρίαση του Σώματος στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου, στις 26-08-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30