Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017 06:17

Πρόσκληση σύγκλισης Οικονομικής επιτροπής 22-12-2017

Θέμα: Πρόσκληση 32ης σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής
               (άρθρο 75 ν. 3852/2010)
Καλείστε  να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου στις 22 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 13:00’ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: