Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Πέμπτη, 28 Δεκεμβρίου 2017 16:04

Πρόσκληση σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής 31-12-2017

Καλείστε  να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Κυριακή  και ώρα έναρξης 11:00’ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: