Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018 09:23

Πρόσκληση σύγκλισης Δημοτικού Συμβουλίου 22-1-2018

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεών του (Πλατεία Πυθαγόρα) την  22η του μηνός Ιανουαρίου    2018, ημέρα Δευτέρα   και ώρα έναρξης  18:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.