Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018 10:57

Πρόσκληση σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής 22-1-2018

Καλείστε  να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου στις 22 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 14:00’ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: