Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2018 08:28

Πρόσκληση σύγκλισης 1ης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2018

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σάμου Παρασκευάς Ε. Παπαγεωργίου- Αντιδήμαρχος , σας καλεί σε συνεδρίαση του Σώματος στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου, στις 26-01-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 προς συζήτηση των παρακάτω θεμάτων: