Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018 13:36

Πρόσκληση σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής 2-2-2018

Καλείστε  να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου στις 02 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 13:30’ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: