Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Παρασκευή, 02 Φεβρουαρίου 2018 18:00

Πρόσκληση σύγκλισης 3ης Οικονομικής Επιτροπής 2018

Καλείστε  να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου στις 07 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη  και ώρα έναρξης 14:00’ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: