Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Τρίτη, 06 Σεπτεμβρίου 2016 11:32

Πρόσκληση σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής 9-9-2016

Καλείσθε  να προσέλθετε σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου, την 09η -Σεπτεμβρίου  2016 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 14:00΄ για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα θέματα  της ημερήσιας διάταξης: