Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Τρίτη, 06 Μαρτίου 2018 07:37

Πρόσκληση σύγκλισης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 12-3-2018

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σάμου Παρασκευάς Ε. Παπαγεωργίου- Αντιδήμαρχος , σας καλεί σε συνεδρίαση του Σώματος στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου, στις 12-03-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 προς συζήτηση των παρακάτω θεμάτων: