Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Πέμπτη, 08 Μαρτίου 2018 12:17

Πρόσκληση σύγκλισης Δημοτικού Συμβουλίου 15-3-2018

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου»
                            (Άρθρο 67 Ν.3852/10)
Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεών του (Πλατεία Πυθαγόρα) την  15η του μηνός Μαρτίου  2018, ημέρα Πέμπτη   και ώρα έναρξης  18:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.