Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018 11:08

Πρόσκληση σύγκλισης Οικονομικής επιτροπής 30-3-2018

Θέμα: Πρόσκληση 7ης σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής
                   (άρθρο 75 ν. 3852/2010)
Καλείστε  να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου στις 30 Μαρτίου 2018 ημέρα Παρασκευή  και ώρα έναρξης 14:00’ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: