Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Τρίτη, 17 Απριλίου 2018 09:14

Πρόσκληση σύγκλισης 8ης Οικονομικής επιτροπής 20-4-2018

Καλείστε  να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου στις 20η Απριλίου 2018 ημέρα Παρασκευή   και ώρα έναρξης 14:00’ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: