Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018 07:13

Πρόσκληση σύγκλισης 5ης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 24-4-2018

«Πρόσκληση σε συνεδρίαση των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σάμου Παρασκευάς Ε. Παπαγεωργίου- Αντιδήμαρχος , σας καλεί σε συνεδρίαση του Σώματος στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου, στις 24-04-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 προς συζήτηση των παρακάτω θεμάτων: