Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018 10:16

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ - 6η ΤΑΚΤΙΚΗ

«Πρόσκληση σε συνεδρίαση των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»    Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σάμου Παρασκευάς Ε. Παπαγεωργίου- Αντιδήμαρχος , σας καλεί σε συνεδρίαση του Σώματος στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου, στις 30-04-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.