Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Τετάρτη, 02 Μαΐου 2018 12:26

Πρόσκληση σύγκλισης 7ης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 7-5-2018

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σάμου Παρασκευάς Ε. Παπαγεωργίου- Αντιδήμαρχος , σας καλεί σε συνεδρίαση του Σώματος στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στην Πλατεία Πυθαγόρα, στις 07-05-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 προς συζήτηση των παρακάτω θεμάτων: