Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Τετάρτη, 02 Μαΐου 2018 12:30

Πρόσκληση έκτακτης σύγκλισης Δημοτικού Συμβουλίου 7-5-2018

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου»
(Άρθρο 67 Ν.3852/10)
Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια  έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεών του (Πλατεία Πυθαγόρα) την 7η του μηνός Μαΐου    2018,  Δευτέρα  και ώρα έναρξης 19:30  για τη συζήτηση  στο  μοναδικό θέμα  της ημερήσιας διάταξης,
Συζήτηση – ενημέρωση, κωδικοποίηση θέσεων και προτάσεων του Δήμου Σάμου,  στο πλαίσιο του υπό διαβούλευση  σχεδίου νόμου, του Υπουργείου Εσωτερικών για την   Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1».