Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Τετάρτη, 02 Μαΐου 2018 12:35

Πρόσκληση σύγκλισης Δημοτικού Συμβουλίου 8-5-2018

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου»
(Άρθρο 67 Ν.3852/10)
Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεών του (Πλατεία Πυθαγόρα) την 8η του μηνός Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα έναρξης  19:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.