Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018 09:48

Πρόσκληση σύγκλισης Οικονομικής επιτροπής 14-5-2018

Θέμα: Πρόσκληση 10ης σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής
         (άρθρο 75 ν. 3852/2010)
Καλείστε  να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου στις 14η Μαΐου 2018 ημέρα Δευτέρα  και ώρα έναρξης 14:00’ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:
                     1.Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης        (σελ 1 θέματα 5 )