Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018 12:56

Πρόσκληση σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής 16-5-2018

Θέμα: Πρόσκληση 11ης σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής
              (άρθρο 75 ν. 3852/2010)
Καλείστε  να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου στις 16η Μαΐου 2018 ημέρα Τετάρτη  και ώρα έναρξης 14:00’ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:
                          1.Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης        (σελ 1 θέματα 7 )