Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018 09:35

Πρόσκληση σύγκλισης έκτακτης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε  να προσέλθετε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου στις 18η Μαΐου 2018 ημέρα Παρασκευής    και ώρα έναρξης 14:00’ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης:
ΘΕΜΑ Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 54/2018 απόφασης της Ο.Ε. για τους όρους διακήρυξης
και την παράταση της προθεσμίας παραλαβής προσφορών.
    Η συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα λόγω χρονικού ορίου, παραλαβής προσφορών την Δευτέρα 21/05/2018 και οι τροποποίηση των όρων με σχετικό έγγραφο της Διαχειριστικής Υπηρεσίας τα οποία πρέπει να προηγούνται της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών.