Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Τρίτη, 22 Μαΐου 2018 12:24

Πρόσκληση σύγκλισης Οικονομικής επιτροπής

Θέμα: Πρόσκληση 13ης σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής
            (άρθρο 75 ν. 3852/2010)
Καλείστε  να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου στις 23η Μαΐου 2018 ημέρα Τετάρτη   και ώρα έναρξης 14:00’ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: