Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018 12:27

Πρόσκληση σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής 4-6-2018

Θέμα: Πρόσκληση 14ης σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής
                 (άρθρο 75 ν. 3852/2010)
Καλείστε  να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου στις 04η Ιουνίου 2018 ημέρα Δευτέρα   και ώρα έναρξης 14:00’ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: