Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Παρασκευή, 08 Ιουνίου 2018 12:37

Πρόσκληση σύγκλισης Οικονομικής επιτροπής 12-6-2018

Θέμα: Πρόσκληση 15ης σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής
          (άρθρο 75 ν. 3852/2010)
Καλείστε  να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου στις 12η Ιουνίου 2018 ημέρα Τρίτη   και ώρα έναρξης 14:00’ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: