Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016 06:34

Πρόσκληση σύγκλισης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 30-9-2016

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σάμου Παρασκευάς Ε. Παπαγεωργίου- Αντιδήμαρχος , σας καλεί σε συνεδρίαση του Σώματος στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου,          στις 30-09-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 προς συζήτηση των παρακάτω θεμάτων: