Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018 10:56

Πρόσκληση σύγκλισης έκτακτης Επιτροπης Ποιότητας Ζωής 12-6-2018

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε έκτακτη  συνεδρίαση των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σάμου Παρασκευάς Ε. Παπαγεωργίου- Αντιδήμαρχος , σας καλεί σε έκτακτη συνεδρίαση του Σώματος στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου, στις 12-06-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 προς συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης: