Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018 06:58

Πρόσκληση σύγκλισης Οικονομικής επιτροπής 18-6-2018

Θέμα: Πρόσκληση 16ης σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής
           (άρθρο 75 ν. 3852/2010)
Καλείστε  να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου στις 18η Ιουνίου 2018 ημέρα  Δευτέρα   και ώρα έναρξης 14:00’ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: