Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018 11:00

Πρόσκληση σύγκλισης Οικονομικής επιτροπής 22-6-2018

Θέμα: Πρόσκληση 17ης σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής
  (άρθρο 75 ν. 3852/2010)
Καλείστε  να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου στις 22 Ιουνίου 2018 ημέρα  Παρασκευή    και ώρα έναρξης 14:00’ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: