Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018 12:07

Πρόσκληση σύγκλισης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 26-6-2018

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σάμου Παρασκευάς Ε. Παπαγεωργίου- Αντιδήμαρχος , σας καλεί σε συνεδρίαση του Σώματος στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου, στις 26-06-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 προς συζήτηση των παρακάτω θεμάτων: