Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018 08:55

Πρόσκληση σύγκλισης Οικονομικής επιτροπής 12-7-2018

Καλείστε  να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου στις 12 Ιουλίου 2018 ημέρα  Πέμπτη    και ώρα έναρξης 14:00’ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: