Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Τρίτη, 24 Ιουλίου 2018 11:25

Πρόσκληση σύγκλισης Οικονομικής επιτροπής

Καλείστε  να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου στις 25 Ιουλίου 2018 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα έναρξης 14:00’ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: